عملکرد انواع فیلتر کیسه ای
عملکرد انواع فیلتر کیسه ای


در این بخش به عملکرد اصلی انواع فیلتر کیسه ای می پردازیم،نتایج نشان دادند که حداکثر و حداقل راندمان حذف ذرات برای فيلترهای كيسه ای 60 و 99/99 % بدست آمد. نتایج همچنین نشان داد که 3/33% از كارخانجات فاقد سيستم اندازه گيری ذرات در خروجی سيستم خود می باشند. متوسط عمر كيسه ها در حدود 12 ماه می باشد. همچنین مطابق نتایج مشاهده شد بیشترین میزان پایش و نگهداری در فیلترهای کیسه ای برای پایش ماهانه (96/91٪) بدست آمد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید[ یک شنبه 7 آذر 1393 ] [ 1:51 ] [ liafilter ] [ بازديد : 838 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط