فروش فیلتر رولی پلی استر و کربنی
فروش فیلتر رولی پلی استر و کربنی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و فروش فیلتر رولی پلی استر و کربنی از محصولات شرکت استفاده نمایید.

دود 90-30 %آنتي بيوتيک ها در بدن انسان و حيوانات متابوليزه نمي شوند و در نهايت از طريق ادرار و مدفوع به محيطزيست به شکل ترکيبات فعال وارد مي شوند)1 .)بنابراين منبع عمده آنتي بيوتيک ها در محيط زيست پساب هاي تصفيهخانه هاي فاضالب است. از ساير منابع اين آالينده ها، تخليه داروهاي منقضي شده، زائدات کشاورزي و دامپزشکي و همچنين تخليه هاي ناشي از فعاليت هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي است)4-2 .)آموکسي سيلين آنتي بيوتيک متعلق به ارگانيسم کالس پني‌سيلين بوده که به عنوان يک دارو براي درمان عفونتهاي باکتريايي استفاده مي شود)5 .)آموکسي سيلين با فرمول C16H19N3 و جرم مولکولي معادل mol/g O5 شيميايي S 4/365 بيان مي شود. ساختار شيميايي اين آنتي بيوتيک در شکل 1 نشان داده شده است. جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید به بخش تماس با ما یا با شمارهای درج شده مراجعه نماییدموضوعات: , , ,
[ یک شنبه 5 شهريور 1396 ] [ 1:26 ] [ liafilter ] [ بازديد : 720 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط