ساخت انواع بگ فیلتر
ساخت انواع بگ فیلتر


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و ساخت انواع بگ فیلتر در ابعاد و قطر های سفارشی با دوخت صنعتی شما را با محصولات شرکت آشنا کرده و از بهترین کیفیت بگ فیلترها و همچنین تنوع محصولات آگاهی کافی به دست آورید.

فیلتر هاي کیسه اي از مهمترین تجهیزات غبارگیري در کارخانجات سیمان به حساب میآیند. در این فیلترها جریان گاز آلوده و حاوي غبار از میان منافذ واقع در بین الیاف پارچه فیلتر عبور کرده و با باقی ماندن ذرات غبار بر روي الیاف، مورد تصفیه قـرار مـیگیـرد. پـس از مدتی با افزایش ضخامت کیک غبار بر روي کیسه فیلتر، کیسه تکانده میشود تا غبار جمع آوري شده بـه سـمت هـوپر خروجـی هـدایت گردد.سیستم تکاننده مورد بررسی در این پروژه، روش مکانیکی (Shaker )می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

 موضوعات: , , ,
[ دو شنبه 23 بهمن 1396 ] [ 12:53 ] [ liafilter ] [ بازديد : 253 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط