قیمت فیلتر از نوع گرانولی
قیمت فیلتر از نوع گرانولی


برای کسب اطلاعات بشتر از قیمت فیلتر از نوع گرانولی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید

نفت خام یک ترکیب بسیار پیچیده می باشد که حاوی هزاران هیدروکربن با ساختار متفاوت است.
بسیاری از ترکیبات موجود در نفت خام در صورت ورود به آب آشامیدنی می تواند اثرات مضری روی سلامتی
انسان داشته باشد.
روش بررسی: در این مطالعه اثر ازن زنی و کربن فعال پودری به صورت مجزا و توأم جهت کاهش میزان سمیت
نفت خام در آب و جهت آزمون سمیت از غلظت های مختلف قسمت محلول نفت خام و لارو ماهی قزل آلای
رنگین کمان استفاده شد. قبل و بعد از مراحل ازن زنی و کربن فعال پودری آزمون سمیت و آزمایش کربن آلی
کل روی نمونه ها انجام و نتایج آن ها مقایسه گردید.
1 تا 4 برابر گردید، / یافته ها: ازن زنی با غلظتهای 1 تا 11 میلیگرم در لیتر باعث کاهش سمیت نمونه ها از 5
درحالی که استفاده از کربن فعال به تنهایی از غلظت 11 تا 61 میلی گرم در لیتر باعث کاهش 3 برابری سمیت
نمونه ها شد. استفاده از کربن فعال و ازن به طور هم زمان و با غلظت های کمتر از کاربرد آن ها به تنهایی باعث
کاهش حدود 5 برابر در سمیت نمونه ها و گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نمایدموضوعات: , ,
[ پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 ] [ 20:34 ] [ liafilter ] [ بازديد : 411 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط