بازار فروش فیلتر گلخانه در شرکت لیا فیلتر
بازار فروش فیلتر گلخانه در شرکت لیا فیلتر


جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و بازار فروش فیلتر گلخانه در شرکت لیا فیلتر از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

ازآنجایی که کربن فعال پودری جاذب بسیار مناسبی
برای ترکیبات آلی است، در بیشتر تصفیه خانه های دنیا
به صورت مقطعی و دائمی برای کنترل طعم و بو و مواد
آلی از آن استفاده می شود. اخیراً در مطالعات مختلف
درزمینه تصفیه آب ها و پساب های آلوده، استفاده از ازن
قبل از کربن فعال مشاهده می گردد که نمونه آن مطالعه
و همکاران بوده که نتایج آن نشان داد، وقتی ازن Hedtke
قبل از کربن فعال مورداستفاده قرار گیرد، میزان جذب
مواد آلی توسط کربن فعال افزایش قابل توجهی پیدا
می کند و همچنین کلر موردنیاز برای گندزدایی آب هم
کاهش یافته و درنتیجه امکان تشکیل ترکیب های جانبی
.) کلرزنی هم کمتر می شود )

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نماییدموضوعات: , ,
برچسب ها: بازار فیلتر ,
[ سه شنبه 15 خرداد 1397 ] [ 1:5 ] [ liafilter ] [ بازديد : 264 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط