خرید فیلتر کربن و پارچه کربن
خرید فیلتر کربن و پارچه کربن


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر کربن و پارچه کربن از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

کربونیزاسیون
در فرآیند کربونیزاسیون(یا گرماکافت) اجزاي غیرکربنی از قبیل هیدروژن، اکسیژن و مواد فرار به صورت گاز
از مواد اولیه خارج می شوند وکربن هاي آزاد نیز به صورت گروه ها ي منظم بلورهاي گرافیت را تشکیل
می دهند. به دلیل وجود منافذ در بین بلورها، ساختار آن ها به صورت ن امنظم است .

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ شنبه 15 ارديبهشت 1397 ] [ 1:2 ] [ liafilter ] [ بازديد : 345 ] [ نظرات () ]
فیلتر پارچه ای نمدی برای فیلتراسیون


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر پارچه ای نمدی برای فیلتراسیون از محصولات شرکت لیا فیلتر می توانید استفاده نمایید.

مهم ترین ویژگی و فواید این دسته از کربن ها را می توان به
ها داراي ظرفیت جذب و سطح ACF ( صورت خلاصه ذکر کرد. الف
ظاهري بسیار بالایی هستند. ب) داراي شکل فیبر مانند با قطر
کوچک، معمولاً بین 10 تا 40 میکرومتر، می باشند که از مهم ترین
ویژگی ها براي کاربردهایی است که نیاز به تراکم ذخیره سازي بالایی
ها سبک هستند به ACF دارند (ذخیره سازي گازها). ج) از آنجایی که
راحتی می توان آن ها را بر روي پارچه ها (لباس، نمد و ...) قرارداد.
قطر باریک این دسته از کربن ها محدودیت هاي انتقال جرم را با
ها به ACF افزایش مقیاس دفع-جذب کاهش می دهد. از آنجایی که
راحتی بافته و قالب ریزي می شوند، می توان فیلترهاي را تهیه نمود که
مشکلات گرانولی را ندارند

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , ,
[ سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 ] [ 7:8 ] [ liafilter ] [ بازديد : 243 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر پارچه ای در انواع تراکم


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر پارچه ای در انواع تراکم از محصولات شرکت لیا فیلتر می توانید استفاده نمایید.

فیلترهاي تنفسی پارچهاي به منظور حفاظت افراد که در معرض
آلایندههاي مواد سمی و بیولوژیک به طور محدود قرار دارند، طراحی
و تولید می شوند. شرکت هاي مختلفی فیلترهاي تنفسی را با
توانمندي جذب بالاتر به منظور کاهش آلاینده هاي گازي تولید
می کنند

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , ,
برچسب ها: فیلتر پارچه ای ,
[ شنبه 8 ارديبهشت 1397 ] [ 23:50 ] [ liafilter ] [ بازديد : 344 ] [ نظرات () ]
شرکت تولیدی فیلتر پارچه ای


برای کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات شرکت تولیدی فیلتر پارچه ای می توانید با بخش در تماس با ما مراجعه نمایید.

خاصیت برگشت پذیری الیاف ، مهمترین عامل در انتخاب الیاف برای صنایع پرکردنی مانند مبلمهان ، عروسک
سازی و صنایع خواب مثل لحاف و تشک می باشد.الیاف هالو دارای سطح مقطع دایروی و توخالی مهی باشد و
کریمپ آن بصورت فنری می باشد،به همین دلیل خاصی برگش پذیری و فنری بسیار بالایی در مقایسه با
الیاف سالید دارد و در صنایع پرکردنی این نوع الیاف بسیار مورد توجه اس . همچنین از لیهف در صنایع فیلتر
سازی و لباسهایی با خاصی حرارتی استفاده می شود.برای به دس آوردن بیشترین خاصی فنری می توان
الیاف هالو را به شكل توپی ) BALL FIBER ( در آورد در این صورت خاصی فنری الیاف دوچندان می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

 

برچسب ها: فیلتر پارچه ای ,
[ پنج شنبه 30 فروردين 1397 ] [ 23:41 ] [ liafilter ] [ بازديد : 364 ] [ نظرات () ]
فیلتر پارچه کربنی در تراکم های مختلف


برای کسب اطلاعات فنی در رابطه با فیلتر پارچه کربنی در تراکم های مختلف برای مصارف بو گیری مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر می توانید استفاده نمایید.

کربونیزاسیون
در فرآیند کربونیزاسیون(یا گرماکافت) اجزاي غیرکربنی از قبیل هیدروژن، اکسیژن و مواد فرار به صورت گاز
از مواد اولیه خارج می شوند وکربن هاي آزاد نیز به صورت گروه ها ي منظم بلورهاي گرافیت را تشکیل
می دهند. به دلیل وجود منافذ در بین بلورها، ساختار آن ها به صورت ن امنظم است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ یک شنبه 26 فروردين 1397 ] [ 16:3 ] [ liafilter ] [ بازديد : 369 ] [ نظرات () ]
فیلتر پارچه ای هود اشپزخانه


برای انکه از قیمت فیلتر پارچه ای هود اشپزخانه در ابعاد درخواستی می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

این مواد فعال
ساز شیمیایی نسبت به عوامل فعال ساز فیزیکی گران تر بوده و در عین حال خورنده نیز هستند . همچنین
حجم تولید کربن فعال به روش شیمیایی بسیار کم تر بوده و قابل مقایسه با روش فیزیکی نیست. محصولات
فعال سازي شیمیایی عمدتا پودري هستند و دانسیته کمی دارند در حالی که فرآورده فعال سازي فیزیکی
گرانولی بوده و اندازه هاي مختلف کربن فعال با آسیاب و غربال کردن قابل دستیابی است . از طرفی حذف
عامل فعال ساز از محصول فعال سازي شیمیایی هزینه بر است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , , ,
برچسب ها: فیلتر پارچه ای ,
[ چهار شنبه 16 اسفند 1396 ] [ 21:32 ] [ liafilter ] [ بازديد : 442 ] [ نظرات () ]
فیلتر پارچه ای در تراکم های مختلف


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید از فیلتر پارچه ای در تراکم های مختلف از محصولات شرکت استفاده نمایید.

سطح متخلخلی که عمل فیلتراسیون توسط آن انجام می شود ً"واسطه فیلتر" نامیده می شود. واسطه فیلتر می تواند اصطالحا در انواع مختلفی ازجمله سرامیکی و پارچه ای باشد. رایج ترین نوع حال حاضر صنایع فراوری انواع پارچه ای است.انتخاب پارچه فیلتر مناسب تأثیر مستقیم بر روی ظرفیت فیلتر، رطوبت کیک فیلتر و شفافیت فیلتریت )آب عبوری از پارچه فیلتر( دارد. پارچه فیلترها از لحاظ جنس و بافت پارچه در انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند.]

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , ,
برچسب ها: فیلتر پارچه ای ,
[ دو شنبه 23 بهمن 1396 ] [ 11:29 ] [ liafilter ] [ بازديد : 230 ] [ نظرات () ]
فروش رولی کربن و فیلتر پارچه ای


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فروش رولی کربن و فیلتر پارچه ای از محصولات شرکت خرید نمایید.

انباشت مواد در حفره های کربن جذب نامیده می شود. جذب زمانی رخ می دهد که گاز یا مایع از طریق کربن فعال عبور می کند. تخلیه - آزاد سازی از جاذب مواد در طول فرایند جذب انباشته شده است.

جذب فیزیکی و شیمی درمانی وجود دارد:

جذب فیزیکی عمدتا به دلیل نیروی ون وارواس اتفاق می افتد و خواص شیمیایی مواد جذب شده تغییری نمی کند. جذب فیزیکی برگشت پذیر است، مواد جاذب را می توان از جاذب جدا کرد.
در طی شبیه سازی، ماده به یک واکنش شیمیایی با سوربنت وارد می شود. هر دو خواص شیمیایی و خواص آن در حال تغییر هستند. Chemisorption شخصیت غیرقابل برگشت دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , , ,
برچسب ها: فیلتر پارچه ای ,
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 22:24 ] [ liafilter ] [ بازديد : 531 ] [ نظرات () ]
فروش رولی کربن و فیلتر پارچه ای


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فروش رولی کربن و فیلتر پارچه ای از محصولات شرکت خرید نمایید.

انباشت مواد در حفره های کربن جذب نامیده می شود. جذب زمانی رخ می دهد که گاز یا مایع از طریق کربن فعال عبور می کند. تخلیه - آزاد سازی از جاذب مواد در طول فرایند جذب انباشته شده است.

جذب فیزیکی و شیمی درمانی وجود دارد:

جذب فیزیکی عمدتا به دلیل نیروی ون وارواس اتفاق می افتد و خواص شیمیایی مواد جذب شده تغییری نمی کند. جذب فیزیکی برگشت پذیر است، مواد جاذب را می توان از جاذب جدا کرد.
در طی شبیه سازی، ماده به یک واکنش شیمیایی با سوربنت وارد می شود. هر دو خواص شیمیایی و خواص آن در حال تغییر هستند. Chemisorption شخصیت غیرقابل برگشت دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , , ,
برچسب ها: فیلتر پارچه ای ,
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 22:24 ] [ liafilter ] [ بازديد : 531 ] [ نظرات () ]
خرید رولی فیلتر پارچه ای


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید رولی فیلتر پارچه ای در تراکم و ضخامت های مختلف می توانید نیازهای خود را از شرکت ما برطرف نمایید.

برای ساخت مش فلزی septa، پارچه و مواد غیر بافته شده (پنبه، پشم، پلیمر، آزبست، فایبرگلاس، فلز) استفاده می شود. عمر مفید کافی برای کاشی های سرامیکی، فلزی و کریمت، که توسط دانه های پخت و پز یا تشکیل دهنده های اتصال دهنده به دست می آیند. انتخاب یک نوع خاص از دیواره فیلتر به اندازه ذرات، فعالیت شیمیایی و ویسکوزیته فاز مایع سوسپانسیون بستگی دارد. بهترین گزینه با آزمایش مواد در آزمایشگاه تعیین می شود.

تصفیه به طور گسترده ای به عنوان یک روش جهانی برای جداسازی تعلیق ها استفاده می شود. به این ترتیب، ممکن است هر دو کوچکترین تعلیق و کدورت خوب را جدا کنید. فیلتر کردن برای جدا کردن برخی از راه حل های کلوئیدی نیز استفاده می شود، اما برای چنین راه حل ها، یک ماده فیلتر مخصوص مورد نیاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , , ,
[ جمعه 13 بهمن 1396 ] [ 21:27 ] [ liafilter ] [ بازديد : 447 ] [ نظرات () ]
صفحات وب