خرید پارچه کربن فعال فیلتری
خرید پارچه کربن فعال فیلتری


 

برای اطلاع از قیمت خرید پارچه کربن فعال فیلتری با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.

پارچه کربن فعال شده خود از استحکام فیزیکی پایین برخوردار است. بنابراین ضروري بود که استحکام آن افزایش یابد تا قابلیت بهکـارگیري به عنوان فیلتر را داشته باشد. براي بالا بردن استحکام فیلتـر پارچـه کربنی، آستر (پرلون) با نفوذپذیري مناسب نسبت به هوا و وزن کم به طور یکنواخت در دو طرف پارچه کربنی با استفاده از چسب حرارتـی شبکهاي (زانفیکس) پرس گرمایی 150 درجه سانتیگراد در مدت 5 دقیقه روکش شد .با توجه به اینکه پارچه آسـتري، از دو سطح، پارچه کربنی را روکش نموده است، ضـمن افـزایش اسـتحکام فیزیکی، موجب افزایش مقاومت در برابر عوامل خارجی نیز میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

موضوعات: , ,
برچسب ها: پارچه کربن فیلتر , ,
[ دو شنبه 23 اسفند 1392 ] [ 3:37 ] [ liafilter ] [ بازديد : 740 ] [ نظرات () ]
صفحات وب