فیلتر ماسک برای جلوگیری از آلودگی
فیلتر ماسک برای جلوگیری از آلودگی


همان گونه که می دانید فیلتر ماسک برای جلوگیری از آلودگی های شهری و صنعتی استفاده می گردد.اولین موردی که در حفاظت می بایست مورد شناسایی قرار گیرد و بسیار مهم است ، درک و دانستن چگونگی تاثیر آلودگی بر بدن می باشد. این اطلاعات قسمت حیاتی آموزش به کارگران و مصرف کنندگان است که اجازه میدهد آنان درک کنند چرا می بایست تجهیزات حفاظتی را بپوشند . دومین موردی که در حفاظت اهمیت دارد ارزیابی میزان آلودگی در محیط های کاری مختلف و میزان مواجهه می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ جمعه 17 دی 1393 ] [ 17:26 ] [ liafilter ] [ بازديد : 1841 ] [ نظرات () ]
فیلتر پلی استر برای ماسک


از فیلتر پلی استر برای استفاده در ماسک می توان استفاده کرد،تولیدکنندگان فیلتر ماسک می توانند تماس بگیرند، در خلال سرد شدن بخارات فلزی فیوم پدید می آید مواد بسیار داغ در مجاورت با اکسیژن اکسید میشود که این پروسه ها در جوشکاری حاصل میشود . SMOKE : اسموک شامل : ذرات ریز ذغال و دوده است که با قطرات مایع و ذرات جامد دیگر ترکیب شده است . MISTS : میست ها قطراتی در هوا هستند که در اثر تخلیه مایعات تحت فشار در هوا پدید می آید . میکرو ارگانیسم ها : همچون باکتری ها ، ویروس ها و اسپور قارچ ها که همگی با استفاده از فیلتر ماسک قابل پیشگیری هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ جمعه 17 دی 1393 ] [ 17:19 ] [ liafilter ] [ بازديد : 2080 ] [ نظرات () ]
صفحات وب