لیا فیلتر -تامین نیازمندی های فیلتراسیون در سطح کشور
کارخانه تولیدی انواع فیلتر کربن اکتیو


برای کسب اطلاعات کافی ازکارخانه تولیدی انواع فیلتر کربن اکتیو برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و تولید و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

 

آیا در اتاق رشد من به فیلتر کربن احتیاج دارم؟
آیا می توان بدون فیلتر کربن رشد کرد؟ ... اگر جواب مثبت نیست ، هیچ راه دیگری جز استفاده از فیلتر کربن با کیفیت خوب در سیستم رشد شما وجود ندارد. با این وجود ، اگر در حال رشد در فضای باز هستید که می توانید بدون فیلتر کردن بوها هوا را بیرون بیاورید و آنها را در محیط بگذارید ، ممکن است به فیلتر کربن احتیاج نداشته باشید

 

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

[ شنبه 16 فروردين 1399 ] [ 9:41 ] [ liafilter ] [ بازديد : 78 ] [ نظرات () ]
سفارش تولید فیلتر سپراتور


برای کسب اطلاعات کافی سفارش تولید فیلتر سپراتور برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و تولید و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

تعریف سپراتور: تعریف ساده عمل جداسازي عبارتست از تقسیم مواد اولیه به دو جریان جدا از هم میباشد، در حالت جداسازي ایدهآل، یک بخش مواد اولیه بصورت محصول (نرمه) و بخش دیگر بصورت برگشتی (زبره) تفکیک مـیگـردد، بنابراین دو قسمت جداشده با توجه به سطح مخصوص و اندازه ذرات آنها مشخص میگردد. دستگاه جداکننده برحسب سطح مخصوص یا اندازه ذرات در صنعت تولید سـیمان (سـایش بـه روش خـشک، سپراتور با سیرکولاسیون (گردش) هوا میباشد

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 12 فروردين 1399 ] [ 9:37 ] [ liafilter ] [ بازديد : 65 ] [ نظرات () ]
شرکت تولیدی فیلتر کیسه ای


برای کسب اطلاعات کافی شرکت تولیدی فیلتر کیسه ای برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و تولید و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

با بررسی کیسه هاي مختلف مورد استفاده در فیلتر، جنس پلی استر 550 گرمی عملکرد بهتري از خود نشان داد. در ادامه عوامل مؤثر در پارگی و کاهش عمر کیسهها شناسائی گردید. همچنین با نصب تایمر بر روي سیستم تکاننده، دوره زمانی تکانـدن کیسهها افزایش یافت تا کیک تشکیل شده بر روي کیسه بهبود یابد و عملکرد غبارگیري و طول عمر کیسهها بهتر گردد. ارزیابی اقدامات انجام شده بر روي یک فیلتر کیسهاي نمونه، نشان می دهد که زمان آماده بکار فیلتر حدود 20 درصد افـزایش پیـدا نمـود و میـزان غبـار 3 خروجی از فیلتر به زیر مقدار استاندارد m/mg ( 50 ( کاهش یافت

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 12 فروردين 1399 ] [ 9:35 ] [ liafilter ] [ بازديد : 109 ] [ نظرات () ]
خرید بگ فیلترهای استوانه ای


برای کسب اطلاعات کافیخرید بگ فیلترهای استوانه ای برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و تولید و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

به منظور بهبود عملکرد فیلترها پس از شناسایی مکانیسم عملکرد،اقداماتی از قبیل ایجاد شرایط تعمیر و نگهـداري بهتـر، بـا بررسـی قطعات مهم و تعیین حداقل موجودي در انبار، اجراي برنامه منظم تعمیرات و نگهداري، اصلاح قطعات از نظر جنس و ابعاد، مهیـا گردیـد. پس از آن با اندازه گیري فشار در بخشهاي مختلف فیلتر، عملکرد فیلتر تحت کنترل قرار گرفـت و مـشکلات مقطعـی آن براحتـی مـورد تجزیه و تحلیل واقع شد

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 12 فروردين 1399 ] [ 9:32 ] [ liafilter ] [ بازديد : 86 ] [ نظرات () ]
صفحات وب