لیا فیلتر -تامین نیازمندی های فیلتراسیون در سطح کشور
شرکت تولیدی فیلتر کیسه ای


برای کسب اطلاعات کافی شرکت تولیدی فیلتر کیسه ای برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و تولید و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

با بررسی کیسه هاي مختلف مورد استفاده در فیلتر، جنس پلی استر 550 گرمی عملکرد بهتري از خود نشان داد. در ادامه عوامل مؤثر در پارگی و کاهش عمر کیسهها شناسائی گردید. همچنین با نصب تایمر بر روي سیستم تکاننده، دوره زمانی تکانـدن کیسهها افزایش یافت تا کیک تشکیل شده بر روي کیسه بهبود یابد و عملکرد غبارگیري و طول عمر کیسهها بهتر گردد. ارزیابی اقدامات انجام شده بر روي یک فیلتر کیسهاي نمونه، نشان می دهد که زمان آماده بکار فیلتر حدود 20 درصد افـزایش پیـدا نمـود و میـزان غبـار 3 خروجی از فیلتر به زیر مقدار استاندارد m/mg ( 50 ( کاهش یافت

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 12 فروردين 1399 ] [ 9:35 ] [ liafilter ] [ بازديد : 116 ] [ نظرات () ]
خرید بگ فیلترهای استوانه ای


برای کسب اطلاعات کافیخرید بگ فیلترهای استوانه ای برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و تولید و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

به منظور بهبود عملکرد فیلترها پس از شناسایی مکانیسم عملکرد،اقداماتی از قبیل ایجاد شرایط تعمیر و نگهـداري بهتـر، بـا بررسـی قطعات مهم و تعیین حداقل موجودي در انبار، اجراي برنامه منظم تعمیرات و نگهداري، اصلاح قطعات از نظر جنس و ابعاد، مهیـا گردیـد. پس از آن با اندازه گیري فشار در بخشهاي مختلف فیلتر، عملکرد فیلتر تحت کنترل قرار گرفـت و مـشکلات مقطعـی آن براحتـی مـورد تجزیه و تحلیل واقع شد

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 12 فروردين 1399 ] [ 9:32 ] [ liafilter ] [ بازديد : 94 ] [ نظرات () ]
سفارش خرید فیلتر غبارگیر صنعتی


برای کسب اطلاعات کافی سفارش خرید فیلتر غبارگیر صنعتی برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و تولید و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

فیلتر هاي کیسهاي از مهمترین تجهیزات غبارگیري در کارخانجات سیمان به حساب میآیند. در این فیلترها جریان گاز آلوده و حاوي غبار از میان منافذ واقع در بین الیاف پارچه فیلتر عبور کرده و با باقی ماندن ذرات غبار بر روي الیاف، مورد تصفیه قـرار مـیگیـرد. پـس از مدتی با افزایش ضخامت کیک غبار بر روي کیسه فیلتر، کیسه تکانده میشود تا غبار جمع آوري شده بـه سـمت هـوپر خروجـی هـدایت گردد.سیستم تکاننده مورد بررسی در این پروژه، روش مکانیکی (Shaker (می باشد.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 12 فروردين 1399 ] [ 9:30 ] [ liafilter ] [ بازديد : 87 ] [ نظرات () ]
تولید فیلتر غبارگیر ptfe


برای کسب اطلاعات کافی ازتولید فیلتر غبارگیر ptfe  برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و خرسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

فیلترهای جمع آوری گرد و غبار PTFE تفلون
آیا شما کنجکاو هستید که می دانید چگونه می توانید عمر فیلترهای جمع آوری گرد و غبار خود را دو برابر کنید ، ساییدگی و پارگی را کاهش دهید ، خرابی گیاه را کاهش دهید و در هزینه های نگهداری نیز صرفه جویی کنید؟ خط ما از کیسه های فیلتر غبار غشایی PTFE به گونه ای طراحی شده اند که همه این موارد را انجام داده و به شما در حفظ عملکرد و خانه های شما در کارایی اوج کمک می کند. با تماشای این راهنمای ویدیوی مختصر درباره مزایای کیسه های فیلترکننده گرد و غبار غشایی PTFE ، در مورد این مزایا بیشتر بدانید.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

[ چهار شنبه 16 بهمن 1398 ] [ 22:9 ] [ liafilter ] [ بازديد : 244 ] [ نظرات () ]
صفحات وب